Verzenden & retournerenJe toestel retourneren, ruilen of aanmelden voor garantie? Klik op onderstaande link:

https://www.refurbished-iphone.shop/service/retourenJe hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (SalePlus.nl v.o.f. Tobias Asserlaan 7 2662 SB Lansingerland, [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) in kennis stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping door op bovenstaande link te klikken, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  
Gevolgen van de herroeping


Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. 
Als je een product retourneert dien je een begeleidend schrijven bij te voegen met tenminste je naam en ordernummer. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Echter als u afziet van de koop, omdat een toestel retourafzender wordt gestuurd omwille van een verkeer ingevoerd adres dan zullen de verzendkosten wel in rekening worden gebracht bij de klant. Voor Nederlandse klanten is dit €15,- en voor Belgische klanten €25,-.